Jämsän seudun Pelastakaa Lapset ry

Liity ja auta

Paikallisyhdistyksen jäsenenä olet osa koko maailmanlaajuista Pelastakaa Lapset –järjestöä, joka tuntee lasten tarpeet lähellä ja kaukana. Jämsässä teemme auttamistyötä ihan omilla kylillä.

Jäsentiedot kerätään asianomaisen Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen jäsenrekisteriin, jota ylläpidetään Pelastakaa Lapset -liitossa ja tietoja käsitellään siellä. Lisätietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeudet: Pelastakaa Lasten asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

Liity jäseneksi

Olemme mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelma tukee lasten ja nuorten hyvinvointia oppimateriaali- ja harrastustuen kautta. Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä.

Oppimateriaalitukea myönnetään:

  • lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa tarvittaviin oppikirjoihin, koneisiin ja muihin opiskelun edellyttämiin hankintoihin
  • ammatillisessa koulutuksessa tarvittaviin oppimateriaaleihin, välineisiin tai työasuihin

Oppimateriaalitukea ei voi käyttää

  • kaverilta ostettavien tuotteiden maksamiseen

Tavoitteena on, että tuensaajat voivat suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon kolmen vuoden aikana.

Harrastustukea myönnetään:

Harrastustuki on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi.

  • lapsen harrastamisen edellyttämiin yksilöityihin hankintoihin tai kuluihin: harrastusvälineiden hankintaan, tunti- ja kausimaksuihin tai muihin osallistumisen edellyttämiin kohtuullisiin kustannuksiin

Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä. Tuki on yksilötukea. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille.

Tuki voidaan myöntää osittaisena tai kokonaan huomioiden perheen taloudellinen tilanne ja kotona asuvien alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä.

Käsittelemme hakemuksia kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta heinäkuuta.

Eväitä Elämän postit tulee toimittaa osoitteeseen PeLa / Eväitä Elämälle, Mottilantie 11, 42100 Jämsä. Vihreä postilaatikko. Tai sähköpostitse yhdistyksen osoitteeseen jamsanseutu@pelastakaalapset.net.

Tutustu Eväitä Elämälle -ohjelmaan

Yhteystiedot

Kaikki yhteydenotot ensisijaisesti: jamsanseutu@pelastakaalapset.net

Jämsän Seudun Pelastakaa Lapset Facebookissa täällä

ja Instagramissa täällä

Ammatillisissa lastensuojeluasioissa

ota yhteyttä Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimistoon:

Keski-Suomen aluetoimisto
(adoptio, perhehoito, lomakoti-, tukiperhe-, tukihenkilötoiminta)

Puhelin: 010 843 5160

Yhdistyksemme on Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Vieraile keskusjärjestön sivulla